RAID polja predstavljaju kombinaciju dva ili više hard diska (ili SSDa) koji uz posebnu kontrolu rade skupa. Kombiniranjem diskova u RAID polja možemo ostvariti rezultate u značajno većoj brzini ili sigurnosti u odnosu na jedan hard disk. Koriste se u serverima, NAS uredjajima, storage sustavima.   Najčešći tipovi RAID polja: – RAID 0 – set od dva ili više diskova gdje kontroler upisuje dio informacije na...