content top

Spašavanje podataka sa SAN storage-a

SAN storage predstavljaju profesionalna rješenja SAN (Storage Area Network) – mreža za spajanje računala na spremišta podataka za sigurnu i brzu pohranu podataka sa servera ili polja servera. Svaki SAN radi u kombinaciji sa jednim ili više pripadajućih servera. Uz visoku pouzdanost, krasi ih i vrlo visoka konfigurabilnost i prilagodljivost. Najsuvremniji sustavi mogu imati i do 512 diskova u jednom SANu. Koriste se posebni diskovi...

Spašavanje podataka sa notebook-a

Prijenosnici, laptop, notebook i netebook računala su danas najzastupljenija i koristimo ih svakodnevno. Svako od tih računala sadrži klasični ili SSD hard disk. Ako Vam se pokvari notebook,  ne možete uključiti ili se blokira … (pad, udarac, strujni udar, virus, itd …) najbitnije da se prvo spase podaci sa računala, da se spreme na sigurno. Jer često prijenosnici imaju posebne šifre (Boot password, HDD password,...

content top