content top

Spašavanje podataka sa NAS uređaja

NAS (network area storage) je uređaj za mrežnu pohranu podataka Svi korinisci jedne lokalne mreže mogu imati pristup do dijela ili svih podataka spremljenim na NAS-u ovisno o ovlastima. Što osigurava učinkovit timski rad i diljeljenje file-ova. Imamo jednostavnije NAS uređaje sa jednim ili dva diska, do profesionalnih rješenja sa čak 64 diska. Uspješno spašavamo podatke sa svih vrsta i tipova NAS uređaja. NAS uređaji često...

Spašavanje podataka sa notebook-a

Prijenosnici, laptop, notebook i netebook računala su danas najzastupljenija i koristimo ih svakodnevno. Svako od tih računala sadrži klasični ili SSD hard disk. Ako Vam se pokvari notebook,  ne možete uključiti ili se blokira … (pad, udarac, strujni udar, virus, itd …) najbitnije da se prvo spase podaci sa računala, da se spreme na sigurno. Jer često prijenosnici imaju posebne šifre (Boot password, HDD password,...

content top