NAS (network area storage) je uređaj za mrežnu pohranu podataka

Svi korinisci jedne lokalne mreže mogu imati pristup do dijela ili svih podataka spremljenim na NAS-u ovisno o ovlastima. Što osigurava učinkovit timski rad i diljeljenje file-ova. Imamo jednostavnije NAS uređaje sa jednim ili dva diska, do profesionalnih rješenja sa čak 64 diska. Uspješno spašavamo podatke sa svih vrsta i tipova NAS uređaja. NAS uređaji često koriste specifične sustave zapisa, a svaki proizvodjač ima svoje posebnosti. Spašavamo podatke sa NAS uređajaa: Dell, EMC, Intel, Storageworks, QNAP, Synology, LaCie, itd…

seagate_nas440
Zašto baš NAS?

Tri su glavna razloga zašto se koristi NAS:

– Mogućnost proširivanja
– Skadišni prostor se vrlo lako proširuje jednostavnim dodavanjem još jedno NAS uređaj u mrežu.
– Otporan na probleme u mreži
– NAS je prilično otporan na smetenje u računarskim mrežama. Jedan od načina rešavanja novonastalih problema u mreži je da RAID-ov režim rada NAS uređaja koji sprečava harddiskove da podlegnu pod uticaj kvarova u mreži. NAS uređaji često imaju više harddiskova koji su nanizani u logički ili RAID niz da bi se obezbedila veća redudantnost i sigurnost podataka. Time se štite podaci od eventualnih problema i kvarova u mreži.

Razmjena podataka
– Bilo da ste kućni ili poslovni korisnik, NAS uređaj omogućava brzu i laku razmjenu podataka sa ostalim PC računarima ili Laptop-ovima u mreži.

spašavanje podataka sa NAS uređaja