InfoLAB Spašavanje Podataka Kontakt
Sokolgradska 28
10000 Zagreb

Telefon: 01 3098 198, 3098 298
Besplatni poziv: 0800 777 920 (od 08:30 do 16:30)
Hitne intervencije NonStop 00-24: 091 2062-677

infolab@inet.hr

 

 

Radno vrijeme:
08:30 – 16:30
Subota: 09:00 – 15:00


Prikaz veće karte

InfoLAB International

Verona LAB, Italy:
InfoLAB Data s.r.l.
Via Crosaron 18
IT-37047 San Bonifacio (Verona)
tel: + 39 045 511 7307
carlota@infolabdata.it
www.infolabdata.it

Milano LAB, Italy:
InfoLAB Data s.r.l.
Via L.Soderini 36
IT-200146 Milano
tel:+39 2 5656 6102
lorenzo@infolabdata.it
www.recuperodati-milano.it

Vicenza LAB, Italy:
PrinceLAB s.r.l.
Via Acque 6, Loc.Lisiera
36050 Bolzano Vicentino
tel: +39 0444 1497118
fax: +39 0444 1491554
info@prince-lab.it
www.prince-lab.it 

Madrid LAB, Spain:
InfoLAB & iRecovery S.L.
Cristobal Bordiu 54
28003 Madrid
Tel: +34 911 436931
Recuperacion de los datos Hotline: 900 838895
info@irecoverydata.es
www.irecoverydata.es

Zagreb Central Lab, Croatia:
InfoLAB e.i.d.o.o.
Sokolgradska 28
HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 3098 198
fax:+385 1 3098 298
infolab@inet.hr
www.infolab.hr

BiH LAB, Bosnia & Herzegovina:
IMEL d.o.o.
Skendera Kulenovića bb
75300 Lukavac
tel: +387 61 736 919
info@infolabdata.ba
www.infolabdata.ba

Naziv poslovnog subjekta: “InfoLAB e.i.”d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, društvo sa ograničenom odgovornošću,  Sjedište: Zagreb, Sokolgradska 28, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br.Tt-95/1787-2 OIB: 41823200992, Porezni broj: 0576123, Poslovna banka: Zagrebačka Banka d.d. IBAN;HR8023600001101219172 Temeljni kapital: 21.200kn ucjelosti unešen u društvo. Član uprave I.Eškić,dipl.ing. zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

 

Print Friendly, PDF & Email